Ο αντίκτυπος των κοινοπρακτικών δανείων

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 Ρεπορτάζ: Νίκος Μόσχοβος  17:10:46,03/26/2021 Οι ανακοινώσεις κοινοπρακτικών δανείων δημιουργούν θετική πληροφόρηση και συμβάλλουν στη δημιουργία χρηματιστηριακής αξίας για τις δανειζόμενες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα από τα αποτελέσματα...