Ετικέτα: Νίκος Θεοδουλίδης

Φωτογραφία από σεισμό στην Ιταλία 0

Αρκετά ρήγματα εντοπίζονται εντός και πέριξ του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης

13:24:09,11/28/2018 Αρκετά ρήγματα εντοπίζονται εντός και πέριξ του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, καθώς και θα πρέπει να μελετηθούν. Τα 17 από αυτά είναι τα σημαντικότερα. Τα περισσότερα εξ αυτών υπάγονται στο βασικό ρήγμα Ανθεμούντα...