Φοιτητές- Είστε έτοιμοι να στείλετε τους δορυφόρους σας στο διάστημα;

Φοιτητές- Είστε έτοιμοι να στείλετε τους δορυφόρους σας στο διάστημα; Από την  Ελληνική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας  Διαστήματος , ΕSA Χωράνε στο χέρι σας, ζυγίζουν λιγότερο από ένα πακέτο ζάχαρης και όμως πετούν στο...