Διεθνείς φράσεις ή ρητά 2

Διεθνείς φράσεις και ρητά 2 Audaces fortuna  juvat Σημειολογία: Τους τολμηρούς βοηθά η τύχη. Πολλές φορές η τολμηρότητα στερείται από τύχη. Eppur ή E pur, si muove! Σημειολογία: Κι όμως κινείται! Πρόκειται για την...