ΤΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΡΙΖΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΡΙΖΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Του Νίκου Μόσχοβου, δημοσιογράφου 23:57:33, 2014-09-28 Τρεις υλοποιήσιμες ιδέες παρουσιάζουμε σήμερα...