ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠANEΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠANEΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ  ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης του ακαδημαϊκού προσωπικού της Πολυτεχνικής Σχολής Μελέτη με αντικείμενο τον έλεγχο και την παρακολούθηση των ρευμάτων διαφυγής...