Στήριξη των οικο-καινοτομιών στις διεθνείς αγορές (Supporting eco-innovations towards international markets)

Στήριξη των οικο-καινοτομιών στις διεθνείς αγορές (Supporting eco-innovations towards international markets) 15:27:43,02/12/2018 Στην αύξηση των εξαγωγών των περιβαλλοντικών  φιλικών  προϊόντων  στοχεύει το Ευρωπαϊκό έργο  SUPER, για το οποίο πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα:  «Ανάλυση –...