Αλλάζουν χρώμα και τα μικρόβια λόγω κλιματικής αλλαγής για να επιβιώσουν!

Οι μικροοργανισμοί σκουραίνουν για  να παραμείνουν ζεστοί σε ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες – Αλλάζουν χρώμα και τα μικρόβια  λόγω κλιματικής αλλαγής για να επιβιώσουν! 15:22:06,08/03/2018 Αλλάζουν χρώμα και οι μικροοργανισμοί (ήτοι μικρόβια)  λόγω της  κλιματικής...