«-Μάλιστα Μεγαλειότατε!»

19:33:14,01/20/2019 Την  κωμωδία του Λουί Καλαφέρτ  με τίτλο «Μάλιστα Μεγαλειότατε»  θα παρουσιάζει το Θέατρο «Παράθλαση»  από τις 26 Ιανουαρίου 2019 ( στις 9 το βράδυ του κάθε Σαββάτου  και της  Κυριακής) στη Θεσσαλονίκη. Το...