Η ατμοσφαιρική ρύπανση φαίνεται πως συνδέεται με υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από το COVID-19

Mελέτη  του Harvard T.H. Chan School of Public Health  σε 3.080 κομητείες Επιμέλεια: Νίκος Μόσχοβος 22:39:04,04/10/2020 Τα άτομα με COVID-19 που ζουν σε περιοχές των Η.Π.Α.  με υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι πιο πιθανό...