Το μη επανδρωμένο αερόχημα του Α.Π.Θ. DELAER RX – 3 θα βοηθά Έλληνες διασώστες!

22:25:08,09/09/2018 Το 2020 αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες πειραματικές δοκιμές του πρωτότυπου νέου μη επανδρωμένου αεροχήματος (UAV) με το κωδικό όνομα  DELAER RX – 3, που σχεδιάστηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με στόχο να...