Αγίων Αββάδων εν τη μονή του Αγίου Σάββα αναιρεθέντων

Ζητήματα  Καρδιάς Με την Ιωάννα Βασιλειάδου 18:41:51,03/20/2020 Στις 20 Μαρτίου εορτάζονται οι  44 Άγιοι  Αββάδες  εν τη μονή του Αγίου Σάββα αναιρεθέντων, που «διατελούσε» θεάρεστο έργο στην Ιερουσαλήμ. Όταν βασίλευε ο αυτοκράτορας Ηράκλειος  πραγματοποιήθηκε...