ΕΙΔΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ!

ΕΙΔΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ! Ειδικό αμαξίδιο  πισίνας & θάλασσας για άτομα με μειωμένη κινητικότητα απέκτησε το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς χάρις στα πλαστικά καπάκια που συγκέντρωσαν  διάφοροι πολίτες!