Η Ταυτότητα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Η  Ταυτότητα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας  Από την ιστοσελίδα του φορέα http://www.hms.gr  Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) έχει ιστορία 90 ετών. Ιδρύθηκε το 1918 στην Αθήνα και σήμερα λειτουργεί  παραρτήματα  στους περισσότερους νομούς της χώρας, ενώ...