ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΛΑΝΔΗ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΤΑΙΛΑΝΔΗ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ταξιδιωτική οδηγία προς τους πολίτες της  Κυπριακής Δημοκρατίας που διαμένουν μόνιμα, ταξιδεύουν ή προτίθενται να ταξιδεύσουν προς την Ταϊλάνδη εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών...