Οι επιπτώσεις της κρίσης στα εισοδήματα των Ελλήνων

15:37:49,11/20/2018 Η μείωση της απασχόλησης  στην Ελλάδα ήταν μεγαλύτερη για τους άνδρες και για τους κλάδους της οικοδομής (-63%), της βιομηχανίας, του ηλεκτρισμού, καθώς  και της ύδρευσης (-38%). Τα στοιχεία προκύπτουν από τη νέα...