Διεθνείς φράσεις και ρητά 4

Διεθνείς φράσεις και ρητά 4 Timeo Danaus at dona ferentdes (ferentis) Σημειολογία: Φοβούμαι τους Δαναούς και δώρα φέροντας.Είναι στίχος του Βιργιλίου (Αιν. ΙΙ 49) και φέρεται ότι την είπε ο Λαοκόων  (φωτογραφία) – πρόσωπο...