Η Κοινοτική διάσταση της υγείας

Η Κοινοτική διάσταση της υγείας  Toυ Ευστράτιου  Παπάνη, Επίκουρου  Καθηγητή  Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου- ψυχολόγου, e-mail: papanis@papanis.com  H ολιστική προσπέλαση του ορισμού της υγείας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον πολυπαραγοντικό χαρακτήρα της και τη συσχετίζει με...