Ελληνική Μουσική από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα 8

Ελληνική Μουσική από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα 8 Του Άκη Γεροντάκη e-mail: agerontakis@freemail.gr  ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Οι τρόποι (κλίμακες) των αρχαίων Ελλήνων και οι εκτάσεις τους