Ημερίδα για το πρόγραμμα «Κλεισθένης» στη Θεσσαλονίκη

18:24:38,11/06/2018 Για τις πτυχές του προγράμματος  «Κλεισθένης Ι»  και νόμου  4555/2018 για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα ενημερωθούν τα αιρετά στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού σε ημερίδα,...