Ένα απλό αποτέλεσμα μπορεί να δείξει ποιος ασθενής διατρέχει υψηλό κίνδυνο για να εισαχθεί ξανά στο νοσοκομείο μετά από μια καρδιακή προσβολή

16:07:14,08/15/2018 Η παρακολούθηση μόλις επτά  παραγόντων  των ασθενών  με καρδιακή προσβολή, όταν γίνονται δεκτοί στο νοσοκομείο για πρώτη φορά, μπορεί να δείξει  ποιοι από αυτούς να εισαχθούν ξανά για νοσηλεία μετά από 30  ημέρες.