Η αναπαράσταση της αναπηρίας στα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία

Η αναπαράσταση της αναπηρίας  στα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία  Της Δήμητρας  Ντόβα, κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Παιδαγωγικής  e-mail: dimitra_dova100@hotmail.com  Eπόπτρια εργασίας: Ελένη Χοντολίδου. Αναγνώστηκε στο   3ο Συνέδριο των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τομέα Παιδαγωγικής (Παρασκευή 22 Νοεμβρίου...