Το μέλλον των καλλιτεχνικών οργανισμών στην επόμενη πενταετία με βάση την πανδημία COVID-19!

Σενάρια και προοπτικές δείχνει μια νέα εργαλειοθήκη σχεδιασμού σεναρίων για τις τέχνες!  Επιμέλεια: Νίκος Μόσχοβος 21:07:02,11/28/2020 Η πανδημία COVID-19 μετασχηματίζει σήμερα τις τέχνες και το Wallace Foundation σε συνεργασία με την  AEA Consulting παρουσίασε...