Ετικέτα: καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του ίδιου τμήματος και κάτοχος Έδρας Jean Monnet Χρήστος Φραγκονικολόπουλος

Διαδικτυακά Μέσα- Φωτογραφία από narciso1 από το Pixabay 0

To πρώτο Εργαστήριο με τίτλο «Έρευνα και επαλήθευση ειδησεογραφικού περιεχομένου» διοργανώνει το νέοϊδρυθέν Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την Ψηφιακή Επικοινωνία του Α.Π.Θ.

00:41:11,01/30/2020 Το  πρώτο εργαστήριο του, «Έρευνα και επαλήθευση ειδησεογραφικού περιεχομένου» διοργανώνει το νεοϊδρυθέν Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την Ψηφιακή Επικοινωνία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) στις 3 και 4 Φεβρουαρίου 2020...