Διαδικτυακό συνέδριο για τον Καρκίνο

«Διαχείριση ασθενών με Καρκίνο του Πνεύμονα στην Κλινική Πράξη»   από την Πνευμονολογική Κλινική του  Α.Π.Θ. στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2021 16:29:58,09/21/2021  «Διαχείριση ασθενών  με Καρκίνο του Πνεύμονα στην Κλινική Πράξη» , τιτλοφορείται το διαδικτυακό...