Ετικέτα: καθηγήτρια Μαρία Ιακώβου

Συλλαβική επιγραφή και μονάδα ελαιοπαραγωγής στην Ακρόπολη της Αρχαίας Πάφου από την Αρχαιολογική Αποστολή του Πανεπιστημίου Κύπρου 0

Σημαντική ανακάλυψη με Συλλαβική επιγραφή και μονάδα ελαιοπαραγωγής στην Ακρόπολη της Αρχαίας Πάφου από την Αρχαιολογική Αποστολή του Πανεπιστημίου Κύπρου

02:16:24,08/22/2019 Άγνωστα μνημεία του διοικητικού -οικονομικού  κέντρου  της βασιλικής δυναστείας της Πάφου στην Κυπρο-Κλασική περίοδο (5ος – 4ος αιώνας π.Χ.)  «έφερε  στο φως» η  14η ετήσια  έρευνα πεδίου του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Παλαίπαφο. Την...

Τύμβος Λαόνας 0

Γρίφος παραμένει το πρόσωπο για το οποίο έχει κτιστεί ο Τύμβος της Λαόνας

00:27:26,10/26/2018 Γρίφος εξακολουθεί να παραμένει το πρόσωπο για το οποίο έχει κτιστεί ο Τύμβος της Λαόνας, που  θεωρείται σημαντικός  για τη Μεσογειακή Αρχαιολογία  και ο οποίος  βρίσκεται στην Παλαίπαφο της Κύπρου . Το ίδιο...