«Ε’ Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Τηλέμαχος Κάνθος»

09:03:03,09/13/2018 Το «Διαγωνισμό  Εικαστικών Τεχνών Τηλέμαχος Κάνθος» ανέλαβαν από κοινού  να διοργανώσουν το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ίδρυμα Τηλέμαχος Κάνθος. Στόχος της διαγωνιστικής προσπάθειας  είναι η προώθηση της καλλιτεχνικής και της δημιουργικής έκφρασης σε...