«Ιώσηπος» Ψηφιακό αποθετήριο ιστορικής μνήμης των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος

Και του πολιτισμού τους Τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ιώσηπος» – Ψηφιακό αποθετήριο ιστορικής μνήμης και πολιτισμού των Ισραηλιτικών  Κοινοτήτων της Ελλάδος υπέγραψαν την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 οι πρόεδροι της Ισραηλιτικής...