Αυθημερόν στο σπίτι τους επιστρέφουν πλέον όσοι υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική του γόνατος ή ισχίου σε πολλά νοσοκομεία στις ΗΠΑ!

Αυθημερόν στο σπίτι τους  επιστρέφουν πλέον  όσοι υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική  του γόνατος ή ισχίου σε  πολλά νοσοκομεία στις ΗΠΑ! Αυθημερόν στο σπίτι τους  επιστρέφουν πλέον  όσοι υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική  του γόνατος ή...