Καταχρηστική η αποδοχή αποκλειστικά και μόνο πιστοποιητικού αναπηρίας Κ.Ε.Π.Α. από το δημόσιο

Καταχρηστική η αποδοχή αποκλειστικά και μόνο πιστοποιητικού αναπηρίας Κ.Ε.Π.Α . από το δημόσιο Toυ  Τάκη Αλεξανδράκη, νομικού Ε.Κ.Π.Α.  http://takisalexandrakis.blogspot.com/ Ολοένα και περισσότεροι Άνθρωποι με Ειδικές Ανάγκες από όλη την Ελλάδα, επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου...