Η 9η συχνότερη μορφή καρκίνου διεθνώς είναι αυτή του ουροθηλίου

20:46:05,11/20/2018 Η 9η  συχνότερη μορφή καρκίνου διεθνώς είναι αυτή του ουροθηλίου για την  οποία θα γίνει εκτενής αναφορά  για τα νέα πρωτόκολλα και ιατρικές μεθόδους   στο 7ο Ουρολογικό Συνέδριο, που θα γίνει από τις...