Ενημέρωση του κοινού σε Θέματα Σακχαρώδη Διαβήτη πραγματοποιήθηκε από την Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη- Ποιες βασικές συμβουλές δίνουν τα μέλη της

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Τα ρεπορτάζ του www.typologos.com Ενημέρωση του κοινού σε Θέματα Σακχαρώδη Διαβήτη πραγματοποιήθηκε  από  την Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη- Ποιες βασικές συμβουλές  δίνουν τα μέλη της Του Νίκου...