Κανόνες του Φ.Π.Α. στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Άλλαξαν  οι κανόνες  του Φ.Π.Α. στο ηλεκτρονικό εμπόριο 21:50:39,07/01/2021 Από την 1η Ιουλίου 2021 επήλθαν ορισμένες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρεώνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ( Φ.Π.Α.)  στις διαδικτυακές πωλήσεις  ανεξάρτητα από...