«Έρωτες και Θρήνοι γυναικών» από τις τραγωδίες του Ευριπίδη

«Δειναί γαρ αι γυναίκες ευρίσκειν τέχνας» 20:47:03,09/20/2018 Άλκηστη, Ανδρομάχη, Μήδεια, Ιφιγένεια, Ελένη, Εκάβη κι Ηλέκτρα αποτελούν  τις επτά γυναικείες επιβλητικές μορφές, που αποτέλεσαν τη βάση των ιστοριών των αρχαίων τραγωδιών του Ευριπίδη και οποίες ...