Τριάντα πολίτες απ’ όλη τη χώρα στη πρώτη ημέρα εφαρμογής του θεσμού της «ακρόασης των πολιτών»

15:34:44,08/31/2018 Τριάντα ιδιώτες απ’  όλη τη χώρα δέχτηκε στο αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας η πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη  από τους προϊσταμένους των κλάδων του αρχηγείου και υπό την άμεση εποπτεία του Αρχηγού του Σώματος κατά...