Γιάννης Παπαδόπουλος -The book of stones – Το βιβλίο των λίθων

18:42:46,04/28/2019 […] Υπάρχουν διανοητικές δραστηριότητες που δεν είναι τα ογκώδη βιβλία, αλλά οι μικρές πραγματείες που κάνουν έναν άνθρωπο υπερήφανο. Αν κάποιος, λόγου χάρη, ανακάλυπτε ότι οι πέτρες, υπό ορισμένες συνθήκες, μπορούν να μιλήσουν,...