ΜΟΥΣΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ– ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΘΗΛΩΣΑΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΜΟΥΣΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ– ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΘΗΛΩΣΑΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟ  ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   Μια μοναδική βραδιά επεφύλαξαν οι  ποιητές του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην παρουσίαση της φοιτητικής ποιητικής έκδοσης «Άρρητη ...