ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012

ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012 ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α) μέσω του Τμήματος...