Είστε «πλαισιωμένοι» καρέ – καρέ με τη νέα τεχνολογία!

Είστε «πλαισιωμένοι»  καρέ – καρέ  με τη νέα  τεχνολογία! Πηγή: Πανεπιστήμιο του Σύδνεϋ. Οι  σημαντικές  οπτικές  ακολουθίες  στις ειδήσεις, στην ασφάλεια ή στις  προσωπικές  κάμερες θα είναι  δυνατόν να  εντοπιστούν πιο γρήγορα να χάρις ...