Κάπνισμα στην ΕΕ – Η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα μειώθηκε, αλλά παραμένει ακόμα σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής

Κάπνισμα στην ΕΕ – Η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα μειώθηκε, αλλά παραμένει ακόμα σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής Νέα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τα μέτρα προστασίας από το παθητικό κάπνισμα έχουν βελτιωθεί...