Αναπροσαρμογή εξεταστέας ύλης πανελλαδικών εξετάσεων 2020

19:27:12,04/09/2020 Στην αναπροσαρμογή της εξεταστέας ύλης των πανελλαδικών εξετάσεων 2020 προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), δεδομένου του γεγονότος ότι από την 11η Μαρτίου 2020 ανεστάλη η  λειτουργία των σχολείων . Το υπουργείο...