ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ- ΚΟΙΝΣΕΠ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΓΙΑ ΤΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ- ΚΟΙΝΣΕΠ Εξειδικευμένο   σεμινάριο, που αφορά στη  Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών  προκηρύσσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Την εισήγηση...