Μεγαλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προτείνει το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε.

15:57:22,09/07/2018 Μεγαλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  προτείνει μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε, που παρουσιάστηκε την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 από τον επιστημονικό  διευθυντή –  καθηγητή του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου...