Κβαντικό διαδίκτυο σκοπεύει να αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση!

Κβαντικό διαδίκτυο σκοπεύει να αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση! 20:04:09,10/29/2018 Κβαντικό διαδίκτυο σκοπεύει να αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση! Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι μέσω ενός εμβληματικού κβαντικού προγράμματος θα διατεθούν συνολικά 10 εκατομμύρια ευρώ...