Έγκυρες επιστημονικές συμβουλές και εμπειρογνωσία που συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας

Έγκυρες επιστημονικές συμβουλές και εμπειρογνωσία που συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας   της Paola Testori Coggi, γενικής διευθύντριας της Γενικής Διεύθυνσης  Υγείας και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ενημερωτικό δελτίο...