ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ Α.Π.Θ. «ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗ ΓΝΩΣΗ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ Α.Π.Θ.  «ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗ ΓΝΩΣΗ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ AΠΟ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με πρωτοβουλία Καθηγητών του Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το Ελληνικό Παράρτημα του Διεθνούς Ιδρύματος Ανοιχτής Γνώσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι στόχοι...