ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  AΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΥΠΡΟΥ Το Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.) του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει την έναρξη προγράμματος επιμόρφωσης Ψυχολογίας του Παιδιού.  Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε γονείς...