Εκποίηση υποθηκευμένης περιουσίας και δανειστικά επιτόκια

Εκποίηση υποθηκευμένης περιουσίας και δανειστικά επιτόκια του Γιώργου Νησιώτη, αναπληρωτή  καθηγητή Χρηματοοικονομικής, προέδρου του Τμήματος Λογιστικής – Χρηματοοικονομικής της Σχολής  Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου  Κύπρου Είναι γεγονός ότι η διαδικασία εκποίησης υποθηκευμένης...