Σημειολογική-Μεταφραστική προσέγγιση της γελοιογραφίας : H περίπτωση της οπτικής μεταφοράς

Σημειολογική-Μεταφραστική προσέγγιση της γελοιογραφίας : H περίπτωση της  οπτικής μεταφοράς   Της Ιωάννας Ασαργιωτάκη-Κόρδα της Σχολής  Ναυτικών Δοκίμων και του Γαλλικού  Ινστιτούτου  Αθηνών   Ανακοίνωση της ίδιας  στην 4η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων, που έγινε...