Το Μουσείο Εκμαγείων της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το Μουσείο Εκμαγείων της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Από τα πρώτα χρόνια της ζωής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταξύ των ετών 1928 και 1930, ιδρύθηκε το Μουσείο Εκμαγείων (φωτογραφία) στη Φιλοσοφική Σχολή...